Vivah Sanskar Part 1

24.00

विवाहसंस्कार-भाग-1

SKU: 1049 Categories: , Tags: , , , , , , ,

विवाहसंस्कार-भाग-1

वधु वर सुची पुस्तिका – सर्व धर्म व सर्व जातीय वधु वर स्थळांची संपुर्ण माहिती या पुस्तिकेत आहे. विवाह संस्कार भाग 1 व 2 – सोळा संस्कारातील अत्यंत महत्वाचा संस्कार, विवाह जुळविताना उपवर मुला मुलींच्या पालकांनी घ्यावयाची काळजी, पत्रिका जुळवणे, कुलदेवता व कुलदैवत यांचा सन्मान व त्यांचा आशिर्वाद, सुपारी फोडण्यापासून अगदी झालझेेंड्यापर्यंत सर्व संस्काराची यथायोग्य माहिती, विवाहातील कुप्रथा टाळण्याची गरज, श्री गुरूपीठात मासीक सभेच्यावेळी होणारे विनाखर्चाचे विवाह याबाबत माहिती देणारे ग्रंथ

List of bridesmaids – This booklet contains complete information about all religions and places of all ethnic brides. Wedding Rites Part 1 and 2 – The most important rites in the sixteen rites, the care to be taken by the parents of the boys and girls while arranging the marriage, matching the pamphlets, honoring and blessing the deities and deities, Books giving information about free marriages taking place during monthly meetings at Shri Gurupitha

Weight 0.225 kg
Scroll to Top