Sitting Mat (Darbha)

73.00

दर्भ आसन

कोणतीही आध्यात्मिक सेवा किंवा पारायण करतांना दर्भासनाचा वापर करतात त्यामुळे आपण केलेल्या सेवेचे फळ अधिक मिळते तसेच दर्भासन सदोदीत शुचिर्भूत असते.
Useful for doing poojan, parayan for confortable sitting etc.

Weight 0.380 kg
Scroll to Top