Chanting Machine (Jap Unit)

351.00

जपयुनिट

Out of stock

SKU: SW1061 Categories: , Tags: , , , , , , , , ,

आपल्या वास्तुमध्ये जप युनिट द्वारा सातत्याने सुरु असलेल्या मंत्र जपाने घरामध्ये शांतता निर्माण होते व घरातील कटकटी, भांडणे बंद होण्यास मदत होते. सतत मंत्र कानावर पडल्याने आपलेही नामस्मरण सुरु राहते, घरातील वातावरण प्रसन्न व सात्विक राहते.
Continues playing of this machine echos different stotra mantra like Shri Swami Samarth, Mahamrutunjaya, Navarnav, Gayatri, Ekya Mantra etc in the house. Helpful to maintain peace and prosperity in the house.

 

 

Weight 0.550 kg
Scroll to Top