BatukBhairav

9.00

सेवा श्री बटुक भैरवांची

शत्रुपीडा, अशुभ शक्तींचा नाश यासाठी अतिशय प्रभावी अशी भगवान शंकराची सेवा यात दिलेली आहे.

The service of Lord Shiva is very effective for the destruction of enemies and evil forces.

Weight 0.024 kg
Scroll to Top