Sri Manache Shlok

9.00

श्री मनाचे श्लोक

SKU: 1034 Categories: , Tags: , , , , , , ,

श्री मनाचे श्लोक

श्री समर्थ रामदास स्वामींनी आपल्या मनास सज्जन संबांधून त्यास उपदेशपर 205 श्लोक लिहिलेले आहेत. श्री मनाच्या श्लोकांच्या नित्य पठनाने आपले अनेक दोष जातात. आध्यात्मिक सेवा मंदअसलेल्यांची सेवेत चांगली प्रगती होते. ज्ञान, वैराग्य यांची प्राप्ती होऊन जीवनमुक्त झाल्याचा अंग मिळतो.

Shri Samarth Ramdas Swami has written 205 verses on his mind regarding Sajjan. Regular recitation of the verses of Shri Mana removes many of our faults. Those who are spiritually weak make good progress. With the attainment of knowledge and asceticism, one gets the feeling of liberation from life.

Weight 0.023 kg
Scroll to Top