Pyramid Square (Pack of 4) with Special Box

596.00

पिरॅमिड (चौकोन)

वास्तुदोष निवारण करण्यासाठी वास्तूच्या मध्यभागी हे पिरॅमिड ठेवले जाते. (यामध्ये १ – १ इंच आकाराचे ९ पिरॅमिड एका चौकोनात बसवलेले असतात)

[To be kept in Center Side of Vastu] This Square shape pyramid has been used to overcome from Vastudosha.

Weight 1.000 kg
Scroll to Top