Karyapranali

9.00

कार्यप्रणाली

SKU: 1058 Categories: , Tags: , , , , , , , , , ,

केंद्रात आरती सेवा, व्यवस्थापन, विविध उत्सव कशे करावे इ. विषयांवर माहिती या ग्रंथात आहे.

Aarti service, management, various festivals etc. at the center. Information on the topics is in this book.

Weight 0.050 kg
Scroll to Top